Mae derbynnydd FM un transistor super-atgynhyrchiol

Mae derbynnydd FM un transistor super-atgynhyrchiol
Gallwch chi adeiladu'r derbynnydd FM hwn gyda dim ond un Transistor MPF102 FET ac ychydig o gydrannau electronig. Mae'r radio hwn yn ddigon sensitif i diwnio gorsafoedd 20 ar draws y band FM, rhai gyda chyfaint yn ddigon uchel i yrru siaradwr PM bach. Mae'r gallu i diwnio 88.9 MHz a 89.1 MHz yn dystiolaeth o'i ddetholusrwydd. Mae'r gymhareb signal-i-sŵn yn cystadlu yn erbyn y radios math cerddwr gwell. Yn y prosiect cyffrous hwn, nid yn unig y bydd gennych dderbynnydd FM transistor unigryw iawn, ond byddwch hefyd yn y siop ar gyfer gwneud coiliau craidd aer cartref. A hyd yn oed yn fwy na hynny, pan fyddwch chi'n gorffen 'eich' prosiect, mae'ch taith newydd ddechrau. Gyda'ch derbynnydd FM sy'n gweithio nawr, gallwch chi ddechrau arbrofi gyda llawer o bethau rhyfeddol.